Trollsländan

Samfällighetsföreningen Trollsländan består av 63 1 1/2-plans hus i par, byggda i början av 70-talet. Området är beläget i Sylte i Trollhättans södra delar

Samfällighetsföreningen Trollsländan

Föreningen består av 63 hus, 56 byggda som parhus och 7 fristående. Husen tillkom etappvis 1972-73. Fastigheterna är upplåtna med tomträtt, men kan friköpas av Trollhättans stad. De gemensamma tillgångarna i området förvaltas av föreningen och dess styrelse. Föreningens ansvar är fastställt i anläggningsbeslutet och regleras i våra stadgar.

Trollsländan är ett lugnt och barnvänligt parhusområde, söder om Bergkullevägen i direkt anslutning till naturreservatet Ryrbäcken och Slätthults friluftsområde med elljusspår och motionsanläggning. Hörlycke golfbana ligger också i detta område. Här finns också i vår närhet, förskola, grundskola, lekplatser, bibliotek samt ett service- och affärscentrum. Här finns även mycket bra bussförbindelser till centrum.

I gemensamhetsanläggningen ingår garage, interngator, parkeringsplatser, gångvägar, planteringar, gräsmattor och förråd. Området är kopplat till stadens fjärrvärmenät. Via föreningens undercentraler levereras värme och varmvatten i våra gemensamma nät. Vi har en kabel-TV anläggning samt alla husen är anslutna med fiber.

Medlemmar i föreningen är de olika hus/fastighetsägarna i kvarteret Trollsländan. De enskilda fastigheterna sköts av respektive ägare.

Aktuellt

Styrelsemöte

måndag 20 maj 2024

12/8, 30/9, 4/11

Vårstädning

Lördag 20 April

Styrelsen

Ordförande

Charles Kristensson

Kassör

Maher Askar

Ledamot

Sorin Deliiorga

Ledamot

--

Ledamot

-

Suppleant

-

Suppleant

Jonny Romi

Skicka ett meddelande till styrelsen

Namn E-post Meddelande Skicka in

Dokument

Följ länken nedan för att komma till användbara dokument rörande vår förening


Naturreservatet RYRBäCKEN

Den 13 maj 2009 beslutade Trollhättans stad om bildandet av naturreservatet Ryrbäcken. Detta invigdes under hösten samma år av kommunstyrelsens ordförande.

Galleri

Oves Gata