Trollsländan

Samfällighetsföreningen Trollsländan består av 63 1 1/2-plans hus i par, byggda i början av 70-talet. Området är beläget i Sylte i Trollhättans södra delar

Samfällighetsföreningen Trollsländan

Föreningen består av 63 hus, 56 byggda som parhus och 7 fristående. Husen tillkom etappvis 1972-73. Fastigheterna är upplåtna med tomträtt, men kan friköpas av Trollhättans stad. De gemensamma tillgångarna i området förvaltas av föreningen och dess styrelse. Föreningens ansvar är fastställt i anläggningsbeslutet och regleras i våra stadgar.

Trollsländan är ett lugnt och barnvänligt parhusområde, söder om Bergkullevägen i direkt anslutning till naturreservatet Ryrbäcken och Slätthults friluftsområde med elljusspår och motionsanläggning. Hörlycke golfbana ligger också i detta område. Här finns också i vår närhet,  förskola, grundskola, lekplatser, bibliotek samt ett service- och affärscentrum. Här finns även mycket bra bussförbindelser till centrum.

I gemensamhetsanläggningen ingår garage, interngator, parkeringsplatser, gångvägar, planteringar, gräsmattor och förråd. Området är kopplat till stadens fjärrvärmenät. Via föreningens undercentraler levereras värme och varmvatten i våra gemensamma nät. Vi har en kabel-TV anläggning samt alla husen är anslutna med fiber.

Medlemmar i föreningen är de olika hus/fastighetsägarna i kvarteret Trollsländan. De enskilda fastigheterna sköts av respektive ägare. 

Aktuellt

 Städdag

Lördag 26 november 09:00

Kommande Styrelsemöten

....

Styrelsen

Ordförande

Lennart Andersson

Kassör

Maher Askar

Sekreterare

Charles Kristensson

Ledamot

Lars Gunnarson

Ledamot

Anders Lindén

Suppleant

Britt-Marie Andersson

Suppleant

Sorin Deliiorga

Skicka ett meddelande till styrelsen

Namn E-post Meddelande Skicka in

Dokument

Följ länken nedan för att komma till användbara dokument rörande vår förening


Naturreservatet  RYRBäCKEN

Den 13 maj 2009 beslutade Trollhättans stad om bildandet av naturreservatet Ryrbäcken. Detta invigdes under hösten samma år av kommunstyrelsens ordförande.

Galleri

Oves Gata